ชื่อพื้นเมือง : กรรณิการ์

ชื่อวิทยาศาสตร : Nyctanthes arbortristis L.

ชื่อวงศ์ : Oleaceae

ชื่อสามัญ : Night blooming jasmine

ประโยชน์ : ดอกทำสีย้อมผ้า ใบรสขม แก้ไข้ ขับพยาธิ เป็นยาเจริญอาหาร และยาระบาย

×

ชื่อพื้นเมือง : กระดังงาป่า

ชื่อวิทยาศาสตร : Polyalthia lateriflora (Blume) King

ชื่อวงศ์ : Annonaceae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :เนื้อไม้เหนียวใช้ในงานก่อสร้าง เชื้อเพลิง ผลสุกเป็นอาหารสัตว์ป่า

 

×

ชื่อพื้นเมือง : กระดังงาไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson var. odorata

ชื่อวงศ์ :Annonaceae

ชื่อสามัญ :Kenanga

ประโยชน์ :ดอกแก้ลม บำรุงเลือด แก้หอบหืด อบขนมหวาน ใบและเนื้อไม้ต้มกินเป็นยาขับปัสสาวะ เปลือกแก้คัน

×

ชื่อพื้นเมือง : กระดังงาจีน

ชื่อวิทยาศาสตร :Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari

ชื่อวงศ์ :Annonaceae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :ปลูกเป็นไม้ประดับไต่เลื้อย

×

ชื่อพื้นเมือง : กระดาด

ชื่อพื้นเมือง : กระดาด

ชื่อวิทยาศาสตร :Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don.

ชื่อวงศ์ :Araceae

ชื่อสามัญ :Elephant ear , Giant taro

ประโยชน์ :ราก ใบบดพอกแก้ปวดตามข้อ เหง้าเป็นยาระบาย เป็นยาฝาดสมาน ห้ามเลือด

×

ชื่อพื้นเมือง : กระถินณรงค์

ชื่อวิทยาศาสตร :Acacia auriculaeformis A.Cunn. ex Benth.

ชื่อวงศ์ :Leguminosae – Mimosoideae

ชื่อสามัญ :Wattle

ประโยชน์ :เนื้อไม้ใช้เผาถ่าน

×

ชื่อพื้นเมือง : กระท้อน

ชื่อวิทยาศาสตร :Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr.

ชื่อวงศ์ :Meliaceae

ชื่อสามัญ :Yellow sentol, Red sentol, Santol, Sentul

ประโยชน์ :รากแก้บิด ดับพิษไข้ ถอนพิษไข้รากสาด เปลือกป่นบำบัดกลาก

×

ชื่อพื้นเมือง : กระทิง

ชื่อวิทยาศาสตร :Calophyllum inophyllum L.

ชื่อวงศ์ :Guttiferae (Clusiaceae)

ชื่อสามัญ :Alexandrian laurel

ประโยชน์ :ให้ร่มเงา ทำเครื่องเรือน หมอนรถไฟ ทำสบู่ น้ำมันใช้จุดตะเกียง ทำน้ำมันชักเงา ทาแก้ปวด เปลือกทำน้ำยาล้างแผล ยางทำให้อาเจียน

 

×

ชื่อพื้นเมือง : กระบือเจ็ดตัว

ชื่อวิทยาศาสตร :Excoecaria cochinchinensis Lour. var. cochinchinensis

ชื่อวงศ์ :Euphorbiaceae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :รากใบ ทำยา ยางใช้เป็นยาเบื่อปลา ปลูกเป็นไม้ประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : กฤษณา

ชื่อวิทยาศาสตร :Aquilaria crassna Perre ex H. Lec.

ชื่อวงศ์ :Thymelaeaceae

ชื่อสามัญ :Eagle wood

ประโยชน์ :เนื้อไม้ทำเครื่องหอมและสมุนไพร

×

ชื่อพื้นเมือง : กล้วยบัวสีชมพู

ชื่อวิทยาศาสตร :Musa ornata Roxb.

ชื่อวงศ์ :Musaceae

ชื่อสามัญ :Flowering banana

ประโยชน์ :ปลูกเป็นไม้ประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : กล้วยน้ำว้า

ชื่อวิทยาศาสตร :Musa sepientum L.

ชื่อวงศ์ :Musaceae

ชื่อสามัญ :Banana, Cultivated banana

ประโยชน์ :ผลดิบแก้ท้องเดิน ลนไฟให้ร้อนบีบเอาน้ำหยอดแก้ปวดหู ฝีในหู น้ำคั้นจากปลีรักษาโรคลำไส้ อุจจาระเป็นมูกเลือด ผลสุกเป็นยาระบาย

×

ชื่อพื้นเมือง : การบูร

ชื่อวิทยาศาสตร :Cinnamomum camphora (L.) J.Presl

ชื่อวงศ์ :Lauraceae

ชื่อสามัญ :Camphor tree

ประโยชน์ :เป็นยาบำรุงธาตุ ขับลม แก้จุกเสียด แก้ปวดท้อง ขับเหงื่อ แก้ลมเคล็ดขัดยอก แมลงกัดต่อย โรคผิวหนัง

×

ชื่อพื้นเมือง : การเวก

ชื่อวิทยาศาสตร :Artabotrys siamensis Miq.

ชื่อวงศ์ :Annonaceae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :ทำเครื่องหอม

×

ชื่อพื้นเมือง : กาหลง

ชื่อวิทยาศาสตร :Bauhinia acuminata L.

ชื่อวงศ์ :Leguminosae-Caesalpinioideae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :เป็นยาแผนโบราณ แก้ปวดศรีษะ ลดความดันโลหิต

×

ชื่อพื้นเมือง : กล้วยพัด

ชื่อวิทยาศาสตร :Ravenala madagascariensis Sonn.

ชื่อวงศ์ :Strelitziaceae

ชื่อสามัญ :Traveller ‘s palm

ประโยชน์ :ปลูกเป็นไม้ประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : กัลปพฤกษ์

ชื่อวิทยาศาสตร :Cassia bakeriana Craib.

ชื่อวงศ์ :Leguminosae- Caesalpinioideae

ชื่อสามัญ :Wishing Tree, Pink Shower

ประโยชน์ :ฝักเป็นยาระบาย ถ่ายพยาธิสำหรับเด็ก

×

ชื่อพื้นเมือง : แก้ว

ชื่อวิทยาศาสตร :Murraya paniculata (L.) Jack.

ชื่อวงศ์ :Rutaceae

ชื่อสามัญ :Andaman Satinwood, Chinese box tree, Orange Jasmine

ประโยชน์ :เปลือกทำเครื่องสำอาง เนื้อไม้ทำเครื่องเรือน กระสวย ซอ หวี ใบขับประจำเดือน บำรุงโลหิต เป็นยาฝาดสมาน

×

ชื่อพื้นเมือง : โกสน

ชื่อวิทยาศาสตร :Codiaeum variegatum Blume.

ชื่อวงศ์ :Euphorbiaceae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :บางชนิดรับประทานเป็นผัก ตำพอกท้องเด็กแก้ระบบทางเดินปัสสาวะผิดปกติ

×

ชื่อพื้นเมือง : ขนุน

ชื่อวิทยาศาสตร :Artocarpus hetrophyllus Lam.

ชื่อวงศ์ :Moraceae

ชื่อสามัญ :Jack fruit tree

ประโยชน์ :ผลอ่อนใช้ปรุงอาหาร ผลสุกเยื่อหุ้มเมล็ดมีรสหวาน รากและแก่นให้สีเหลืองใช้ย้อมผ้า

×

ชื่อพื้นเมือง : ข่อย

ชื่อวิทยาศาสตร :Streblus asper Lour.

ชื่อวงศ์ :Moraceae

ชื่อสามัญ :Siamese rough bush, Tooth brush tree

ประโยชน์ :เปลือกต้น แก้ท้องร่วง บิดรำมะนาด ปวดฟัน รักษาแผล แก้ไข้ หุงเป็นน้ำมันรักษาริดสีดวง เมล็ดบำรุงธาตุเป็นยาเจริญอาหาร ขับลม แก่นมวนบุหรี่สูบรักษาริดสีดวงจมูก

×

ชื่อพื้นเมือง : เข็ม

ชื่อวิทยาศาสตร :Ixora collinsae Craib

ชื่อวงศ์ :Rubiaceae

ชื่อสามัญ :

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :รากใช้เป็นยาเจริญอาหาร

×

ชื่อพื้นเมือง : เข็มขาว

ชื่อวิทยาศาสตร :Ixara ebarbata Craib

ชื่อวงศ์ :Rubiaceae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :ปลูกเป็นไม้ประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : เข็มสามสี

ชื่อวิทยาศาสตร :Dracaena cincta Bak. cv. tricolor

ชื่อวงศ์ :Rubiaceae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :ปลูกเป็นไม้ประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : คัดเคัา

ชื่อวิทยาศาสตร :Oxyceros horridus Lour.

ชื่อวงศ์ :Rubiaceae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :ผลฟอกเลือด บำรุงเลือด ราก ใบ แก่น รสฝาดฝนกับน้ำเป็นยาเย็นแก้ไข้

×

ชื่อพื้นเมือง : แคบ้าน

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Sesbania grandiflora (L.) Desv.

ชื่อวงศ์ :Leguminosae – Papilionideae

ชื่อสามัญ :Sesban

ประโยชน์ :เปลือกแก้ท้องร่วง บิด ใช้น้ำต้มเปลือกชะบาดแผล ห้ามเลือด ใบสดกินแก้ไข้ขับลม ยอดอ่อน ดอก ประกอบอาหาร

×

ชื่อพื้นเมือง : แคฝรั่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Gliricidia sepium (Jacq.) Walp.

ชื่อวงศ์ :Leguminosae – Papilionoideae

ชื่อสามัญ :Madre de Cocoa

ประโยชน์ :ปลูกเป็นไม้ประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : แคแสด

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Spathodea campanulata P.Beauv.

ชื่อวงศ์ :Bignoniaceae

ชื่อสามัญ :African tulip tree, Fire bell, Fountain tree, Syringe

ประโยชน์ :ปลูกเป็นไม้ประดับ แก้บิด โรคผิวหนัง แผลเรื้อรัง

 

×

ชื่อพื้นเมือง : จั๋ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Rhapis excelsa (Thunb.) Henry ex Rehder

ชื่อวงศ์ :Palmae

ชื่อสามัญ :Japanese Peace palm, Lady palm

ประโยชน์ :ปลูกเป็นไม้ประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : จันทน์ผา

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Dracaena loureiri Gagnep.

ชื่อวงศ์ :Dracaenaceae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :ปลูกเป็นไม้ประดับ แก่นมีสรรพคุณบำรุงหัวใจ แก้เลือดออกตามไรฟัน

×

ชื่อพื้นเมือง : จามจุรี

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Samanea saman (Jacq.) Merr.

ชื่อวงศ์ :Leguminosae – Mimosoideae

ชื่อสามัญ :East indain walnut, Rain tree

ประโยชน์ :เนื้อไม้อ่อน นิยมนำมาแกะสลัก เครื่องเรือน บุผนัง

×

ชื่อพื้นเมือง : จำปา

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Michelia champaca L.

ชื่อวงศ์ :Magnoliaceae

ชื่อสามัญ :Sonchampa, champak, Orange chempaka

ประโยชน์ :ดอกปรุงยาหอม บำรุงหัวใจ บำรุงประสาท บำรุงโลหิต แก้คลื่นไส้อาเจียน ขับปัสสาวะ

×

ชื่อพื้นเมือง : จำปี

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Michelia alba DC.

ชื่อวงศ์ :Magnoliaceae

ชื่อสามัญ :white Chempaka

ประโยชน์ :ดอกบำรุงหัวใจ บำรุงประสาท บำรุงโลหิต คลื่นไส้อาเจียน ขับปัสสาวะ เปลือกแก้ไข้ แก่นบำรุงประจำเดือน รากแห้งขับเหงื่อ เปลือกรากผสมน้ำนมบ่มฝี

 

×

ชื่อพื้นเมือง : ชงโค

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Bauhinia purpurea L.

ชื่อวงศ์ :Leguminosae – Caesalpinioideae

ชื่อสามัญ :Orchid tree, Purple bauhinia

ประโยชน์ :รากแก้ขับลม เปลือกแก้บิด แก้ท้องร่วง

×

ชื่อพื้นเมือง : ชมพู่

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M.Perry var. samarangense

ชื่อวงศ์ :Myrtaceae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :ใช้เป็นยาบำรุงกำลัง บำรุงหัวใจ

×

ชื่อพื้นเมือง : ชมพูนุช

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Pediculalis evrardii Bonati

ชื่อวงศ์ :Scrophulariaceae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :ปลูกเป็นไม้ประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : ชมพูพันธุ์ทิพย์

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Tabebuia rosea (Bertol.) DC.

ชื่อวงศ์ :Bignoniaceae

ชื่อสามัญ :Pink tecoma

ประโยชน์ :ปลูกเป็นไม้ประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : ชมพู่มะเมี่ยว

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry

ชื่อวงศ์ :Myrtaceae

ชื่อสามัญ :Malay apple, Pomerac, Rose apple

ประโยชน์ :รับประทาน แก้กระหายน้ำ

×

ชื่อพื้นเมือง : ชัยพฤกษ์

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Cassia javanica L. subsp. renigera (Wall. ex Benth.) k. Larsen

ชื่อวงศ์ :Leguminosae – caesalpinioideae

ชื่อสามัญ :Common pink cassia

ประโยชน์ :เนื้อหุ้มเมล็ดแก้ท้องผูก ขับเสมหะ ดอกแก้ไข้ เป็นยาระบาย แก่นขับพยาธิไส้เดือน

×

ชื่อพื้นเมือง : ชา

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Calophyllum sinensis (L.) kuntze var. assamica (Mast.) kitam.

ชื่อวงศ์ :Theaceae

ชื่อสามัญ :Tea plant

ประโยชน์ :ชงน้ำร้อนรับประทาน

×

ชื่อพื้นเมือง : ชำมะเลียง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh.

ชื่อวงศ์ :Sapindaceae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :ประกอบอาหาร

×

ชื่อพื้นเมือง : เชอรี่

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Malpighia glabra L.

ชื่อวงศ์ :Malpighiaceae

ชื่อสามัญ :Barbados cherry

ประโยชน์ :รับประทานผลสด

×

ชื่อพื้นเมือง : ดอนย่าแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Mussaenda erythrophylla Schum. & Thonn.

ชื่อวงศ์ :Rubiaceae

ชื่อสามัญ :Ashanti Blood, Dona trining

ประโยชน์ :ปลูกเป็นไม้ประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : ดอนย่าควีนสิริกิติ์

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Mussaenda Queen Siriki

ชื่อวงศ์ :Rubiaceae

ชื่อสามัญ :Dona Queen Sirikiit

ประโยชน์ :

ประโยชน์ :ปลูกเป็นไม้ประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : เดหลี

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Spathiphyllum floribundum N.E.Br.

ชื่อวงศ์ :Araceae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :ปลูกเป็นไม้ประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : แดงจีน

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Dalbergia cochichinensis Pierre.

ชื่อวงศ์ :Leguminosae – Papilionoideae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :ปลูกเป็นไม้ประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : ตะโก

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Diospyros rhodocalyx Kurz

ชื่อวงศ์ :Ebenaceae

ชื่อสามัญ :Ebonyv

ประโยชน์ :เปลือกต้นและแก่นบำรุงกำลัง ขับระดู รักษารำมะนาด แก้ปวดฟัน ผลแก้ท้องร่วง คลื่นไส้ ขับพยาธิ ขับปัสสาวะ

×

ชื่อพื้นเมือง : ตะเคียนทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Hopea odorata Roxb.

ชื่อวงศ์ :Dipterocapaceae

ชื่อสามัญ :Iron wood

ประโยชน์ :แก่นมีรสขมหวานรักษาคุดทะราด ขับเสมหะ แก้โลหิตและกำเดา

×

ชื่อพื้นเมือง : ตะแบก

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Lagerstroemia cuspidata Wall.

ชื่อวงศ์ :Lythraceae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :ปลูกเป็นไม้ประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : ตับแก้ว

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

ชื่อวงศ์ :

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :

×

ชื่อพื้นเมือง : ตีนตุ๊กแก

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Kalanchoe verticillata Elliot

ชื่อวงศ์ :Chandelia Plant

ชื่อสามัญ :Crassulaceae

ประโยชน์ :ปลูกเป็นไม้ประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : เต่าร้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Caryota bacsonensis Magalon

ชื่อวงศ์ :Palmae

ชื่อสามัญ :Jaggery palm, Toddy palm, Wine palm

ประโยชน์ :ราก หัว ดับพิษตับ ปอด แก้หัวใจพิการ แก้ม้ามพิการ แก้ตับทรุด แก้ช้ำใน

×

ชื่อพื้นเมือง : ทรงบาดาล

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Senna surattensis (Burm.f.) Irwin & Barneby

ชื่อวงศ์ :Leguminosae – Ceasalpinioideae

ชื่อสามัญ :Scrambled egg

ประโยชน์ :รากรับประทานเป็นยาถอนพิษไข้

×

ชื่อพื้นเมือง : ทองกวาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Butea monosperma (Lam.) Taub.

ชื่อวงศ์ :Leguminosae – Papilionoideae

ชื่อสามัญ :Flame of the forest, Bastard teak, Bengal kino

ประโยชน์ :ยางแก้ท้องร่วงตำพอกฝี สิว ถอนพิษไข้แก้ปวดท้อง ริดสีดวงเป็นยาบำรุงกำลัง ดอกถอนพิษไข้ ขับปัสสาวะ ย้อมผ้าให้สีเหลือง

×

ชื่อพื้นเมือง : ทองหลาง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr.

ชื่อวงศ์ :Leguminosae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :เมล็ดขับพยาธิ บดผสมกับน้ำมะนาวทาแก้คันแก้แสบร้อน เปลือกขับเสมหะ แก้ลมพิษ รับประทานเป็นผัก

×

ชื่อพื้นเมือง : ทับทิม

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Punica granatum L. var. granatum

ชื่อวงศ์ :Punicaceae

ชื่อสามัญ :Pomegranate

ประโยชน์ :เปลือกตากแห้งฝนกับน้ำฝนให้ข้นกินแก้ท้องร่วง ทาแก้น้ำกัดเท้า รากแก้พยาธิ

×

ชื่อพื้นเมือง : ไทรย้อย

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Ficus benjamina L.

ชื่อวงศ์ :Moraceae

ชื่อสามัญ :Golden Fig

ประโยชน์ :รากอากาศขับปัสสาวะ ไตพิการ ปัสสาวะพิการ แก้กษัย

×

ชื่อพื้นเมือง : อโศกอินเดีย

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Polyalthia longifolia (Benth.) Hook.f.

ชื่อวงศ์ :Annonaceae

ชื่อสามัญ :The mast tree, Cemetery tree

ประโยชน์ :ปลูกเป็นไม้ประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : นนทรี

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K.Heyne

ชื่อวงศ์ :Leguminosae – Ceasalpinioideae

ชื่อสามัญ :Yellow flame, Copper pod

ประโยชน์ :เนื้อไม้ทำเครื่องเรือน เปลือกย้อมผ้าบาติกให้สีน้ำตาล

×

ชื่อพื้นเมือง : ประดู่

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Pterocarpus macrocapus Kurz

ชื่อวงศ์ :Leguminosae – Papilionoideae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :แก่นบำรุงโลหิตแก้กษัย

×

ชื่อพื้นเมือง : ประยงค์

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Aglaia odorata Lour.

ชื่อวงศ์ :Meliaceae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :รากกินเป็นยาแก้อาเจียน ถอนพิษเบื่อเมา

×

ชื่อพื้นเมือง : ปรงเขา

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Cycas pectinata Griff.

ชื่อวงศ์ :Cycadaceae

ชื่อสามัญ :Cycad, Australian nut palm

ประโยชน์ :sporophyll บำรุงธาตุขับลม แก้ดีพิการ เสมหะพิการ อุจจาระเป็นมูกเลือด รากฝนกับน้ำหรือเหล้าแก้ฟกช้ำ สมานแผลรักษาแผลเรื้อรังพุพองตามตัว หรือมุมปาก

×

ชื่อพื้นเมือง : ปาล์ม

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

ชื่อวงศ์ :

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :

×

ชื่อพื้นเมือง : ปาล์มขวด

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Roystonea regia (Kunth) Cook

ชื่อวงศ์ :Palmae

ชื่อสามัญ :Royal palm, Cuban royal

ประโยชน์ :ปลูกเป็นไม้ประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : ปาล์มจีน

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart.

ชื่อวงศ์ :Palmae

ชื่อสามัญ :Chinese fan Palm

ประโยชน์ :ปลูกเป็นไม้ประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : บานบุรีเหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Allamanda cathartica L.

ชื่อวงศ์ :Apocynaceae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :เถาและใบเป็นยาถ่ายทำให้อาเจียน

×

ชื่อพื้นเมือง : ปาล์มน้ำพุ

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Carpentaria acuminata (H.Wendl. & Drude)

ชื่อวงศ์ :Palmae

ชื่อสามัญ :Carpentaria palm

ประโยชน์ :ปลูกเป็นไม้ประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : ปาล์มสิบสองปันนา

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Phoenix loureiri kunth

ชื่อวงศ์ :Palmae

ชื่อสามัญ :Dwarf date palm

ประโยชน์ :ปลูกเป็นไม้ประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : ปีป

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Millingtonia hortensis L.f.

ชื่อวงศ์ :Bignoniaceae

ชื่อสามัญ :Cork tree

ประโยชน์ :ดอกแห้งมวนสูบแก้หอบหืด รากบำรุงปอดแก้หอบ

×

ชื่อวิทยาศาสตร : ไผ่

ชื่อวงศ์ : –

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :

×

ชื่อพื้นเมือง : ไผ่น้ำเต้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Bambusa ventricosa McClure

ชื่อวงศ์ :Gramineae

ชื่อสามัญ :Buddha’s belly bamboo

ประโยชน์ :ปลูกเป็นไม้ประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : ไผ่เหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Bambusa vulgaris Schrad. ex H. Wendi. var. vulgaris

ชื่อวงศ์ :Graminesae

ชื่อสามัญ :Feathery Bamboo, Oogon – Kou Chiku

ประโยชน์ :ปลูกเป็นไม้ประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : พลับพลึง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Crinum asiaticum L.

ชื่อวงศ์ :Amaryllidaceae L.

ชื่อสามัญ :Cape lily, Crinum lily

ประโยชน์ :ปลูกเป็นไม้ประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : พิกุล

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Mimusops elengi L.

ชื่อวงศ์ :Sapotaceae

ชื่อสามัญ :Bullet Wood

ประโยชน์ :ดอกเข้ายาหอมบำรุงหัวใจ แก้เจ็บคอปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เปลือกต้นต้มอมกลั้วคอแก้โรคเหงือกอักเสบ

×

ชื่อพื้นเมือง : พุดซ้อน

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Gardenia augusta (L.) Merr.

ชื่อวงศ์ :Rubiaceae

ชื่อสามัญ :Cape Jasmine

ประโยชน์ :รากแก้ไข้ แก้บิด ใบตำพอกแก้ปวดศรีษะ ดอกสกัดหัวน้ำหอมแต่งกลิ่นผลขับพยาธิ เมล็ดให้สารสีเหลืองแต่งสีอาหาร

×

ชื่อพื้นเมือง : โพ

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Ficus religiosa L.

ชื่อวงศ์ :Moraceae

ชื่อสามัญ :Bo Tree, Sacred fig tree, Piral tree

ประโยชน์ :ให้ร่มเงา

×

ชื่อพื้นเมือง : เฟื่องฟ้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Bougainvillea spectabilis Willd.

ชื่อวงศ์ :Nyctaginaceae

ชื่อสามัญ :Paper flower

ประโยชน์ :ปลูกเป็นไม้ประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : มะกรูด

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Citrus hystrix DC.

ชื่อวงศ์ :Rutaceae

ชื่อสามัญ :Leech Lime, Makrut lime, Mauritius

ประโยชน์ :แก้ไอ เลือดออกตามไรฟัน สระผมกำจัดรังแค ผิวมะกรูดเป็นยาขับลม แก้ปวดท้อง

×

ชื่อพื้นเมือง : มะกล่ำตาช้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Adenanthera pavonine Linn.

ชื่อวงศ์ :Leguminosae – Mimosoideae

ชื่อสามัญ :Red Sandalwood Tree

ประโยชน์ :ใบต้มกินแก้ปวดข้อ บำรุงธาตุ แก้ท้องร่วงบิด รากขับเสมหะ เมล็ดพอกดับพิษรักษาแผล ฝีหนอง

×

ชื่อพื้นเมือง : มะกอกน้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Elaeocarpus hygrophilus Kurz

ชื่อวงศ์ :Elaeocarpaceae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :รับประทานผลสด

×

ชื่อพื้นเมือง : มะเกลือ

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Diospyros mollis Griff.

ชื่อวงศ์ :Ebenaceae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :ผลเป็นยาขับพยาธิ ทำสีย้อมผ้า ย้อมแห

×

ชื่อพื้นเมือง : มะขวิด

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Limonia acidissima L.

ชื่อวงศ์ :Rutaceae

ชื่อสามัญ :Elephant´s apple, Wood apple, Kavath, Gelingga

ประโยชน์ :ใบแก้ท้องเสีย แก้ตกเลือดห้ามระดูตำพอกแก้ฟกช้ำ บวมฝี และโรคผิวหนัง

×

ชื่อพื้นเมือง : มะขาม

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Tamarindus indica L.

ชื่อวงศ์ :Leguminosae – ceasalpinioideae

ชื่อสามัญ :Tamarind

ประโยชน์ :มะขามเปียกเป็นยาระบาย เปลือกต้นเป็นยาสมาน เนื้อเมล็ดฆ่าพยาธิไส้เดือน ยอดอ่อนมีรสเปรี้ยวใช้อาบสมุนไพร

×

ชื่อพื้นเมือง : มะขามป้อม

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Phyllanthus emblica L.

ชื่อวงศ์ :Euphorbiaceae

ชื่อสามัญ :Emblic Myrabalan, Malacca tree

ประโยชน์ :ผลแห้ง สด ไข้ ขับเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ น้ำคั้นจากผลสดแก้ท้องเสีย ขับปัสสาวะ

×

ชื่อพื้นเมือง : มะเดื่อ

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Ficus hispida L.f.

ชื่อวงศ์ :Moraceae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :แก้ไข้พิษ ไข้กาฬ แก้ร้อนใน เปลือกต้นแก้ท้องเสีย แก้อาเจียน ห้ามเลือดล้างแผล

×

ชื่อพื้นเมือง : มะตูม

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Aegle manmnelos (L.) Correa ex Roxb.

ชื่อวงศ์ :Rutaceae

ชื่อสามัญ :Bengal Quince, Beal fruit tree, Bilak

ประโยชน์ :ผลแห้งชงดื่มแก้ท้องเสีย แก้บิด ผลสุกเป็นยาระบายช่วยย่อย ใบสดคั้นเอาน้ำกินแก้หลอดลมอักเสบ เปลือกรากและลำต้นรักษามาลาเรีย

×

ชื่อพื้นเมือง : มะนาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle

ชื่อวงศ์ :Rubiaceae

ชื่อสามัญ :Common lime

ประโยชน์ :น้ำจากผลสด แห้งเป็นยาแก้ไอขับเสมหะ เลือดออกตามไรฟัน เป็นกระสายสำหรับสมุนไพรที่ใช้ขับเสมหะ

×

ชื่อพื้นเมือง : มะพร้าว

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Cocos nucifera L. var. nucifera

ชื่อวงศ์ :Palmae

ชื่อสามัญ :Coconut

ประโยชน์ :ใช้ประกอบอาหารคาว หวาน ใบใช้ทำเครื่องจักสาน ก้านใช้ทำไม้กวาด

×

ชื่อพื้นเมือง : มะเฟือง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Averrhoa carambola L.

ชื่อวงศ์ :Oxalidaceae

ชื่อสามัญ :Carambora

ประโยชน์ :รับประทานผลสด

×

ชื่อพื้นเมือง : มะม่วง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Mangifera indica L.

ชื่อวงศ์ :Anacadiaceae

ชื่อสามัญ :Mango tree

ประโยชน์ :รับประทานเป็นผลไม้

×

ชื่อพื้นเมือง : มะม่วงหิมพานต์

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Anacardium occidentale L.

ชื่อวงศ์ :Anacadiaceae

ชื่อสามัญ :Cashew nut tree

ประโยชน์ :เมล็ดใช้ประกอบอาหาร ยอดอ่อนรับประทานเป็นผัก

×

ชื่อพื้นเมือง : มะยม

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Phyllanthus acidus (L.) Skeels

ชื่อวงศ์ :Euphorbiaceae

ชื่อสามัญ :Star gooseberry

ประโยชน์ :รากแก้ไข้ รักษาโรคผิวหนังผื่นคัน น้ำเหลืองเสีย แก้ไอ

×

ชื่อพื้นเมือง : มะรุม

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Moringa oleifera Lam.

ชื่อวงศ์ :Moringaceae

ชื่อสามัญ :Horse radish tree

ประโยชน์ :ยอดอ่อน ดอก ฝักใช้ประกอบอาหาร เปลือกต้นขับลม

×

ชื่อพื้นเมือง : มะลิวัลย์

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke

ชื่อวงศ์ :Oleaceae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :ปลูกเป็นไม้ประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : มะลิ

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Jasminum sambac (L.) Aiton

ชื่อวงศ์ :Oleaceae

ชื่อสามัญ :Arabian jasmine, Jasmine, Kampopot

ประโยชน์ :ใบสดตำผสมน้ำมันพืชทาแผลพุพอง ดอกบำรุงหัวใจ ปรุงน้ำหอม ทำบุหงา

×

ชื่อพื้นเมือง : มะสัง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Feroniella lucida (Scheff.) Swingle

ชื่อวงศ์ :Rutaceae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :ยอดอ่อนรับประทานเป็นผัก ผลปรุงน้ำพริก ใส่แกง

×

ชื่อพื้นเมือง : มะฮอกกานีใบใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Swietenia macrophylla King

ชื่อวงศ์ :Meliaceae

ชื่อสามัญ :Broad leaf Mahogany, False Mahogany, Honduras Mahogany

ประโยชน์ :ทำเครื่องเรือน

×

ชื่อพื้นเมือง : มะฮอกกานีใบเล็ก

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Swietenia mahogani (L.) Jacq.

ชื่อวงศ์ :Meliaceae

ชื่อสามัญ :Cuba Mahogany, Ture Mahogany, West Indain Mahogany

ประโยชน์ :ทำเครื่องเรือน

×

ชื่อพื้นเมือง : โมกมัน

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.

ชื่อวงศ์ :Apocynaceae

ชื่อสามัญ :Ivory

ประโยชน์ :เปลือกบำรุงธาตุ แก่นแก้ดีพิการ ขับเลือด ยางแก้บิดมูกเลือด

×

ชื่อพื้นเมือง : โมก

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Wrightia pubescens R.Br.

ชื่อวงศ์ :Apocynaceae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :รากผสมสมุนไพรชนิดอื่นรักษาโรคผิวหนัง

×

ชื่อพื้นเมือง : ยอ

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Morinda citrifolia L.

ชื่อวงศ์ :Rubiaceae

ชื่อสามัญ :Indian mulberry

ประโยชน์ :ผลดิบ หรือห่ามฝานบางๆ อังไฟให้มีสีเหลืองต้มหรือชงกับน้ำแก้คลื่นไส้ อาเจียน

×

ชื่อพื้นเมือง : ยางนา

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don

ชื่อวงศ์ :Dipterocarpaceae

ชื่อสามัญ :Yang

ประโยชน์ :น้ำมันจากต้นใส่แผล แก้โรคเรื้อน

×

ชื่อพื้นเมือง : ยางอินเดีย

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Ficus elastica Roxb. ex Hornem.

ชื่อวงศ์ :Moraceae

ชื่อสามัญ :Indian rubber fig

ประโยชน์ :น้ำยางทำยาง

×

ชื่อพื้นเมือง : ละมุด

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Manikara kauki (L.) Dubard.

ชื่อวงศ์ :Sapotaceae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :รับประทาน

×

ชื่อพื้นเมือง : ลำดวน

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Melodorum fruticosum Lour.

ชื่อวงศ์ :Annonaceae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :ใช้อบขนม ทำเครื่องหอม

×

ชื่อพื้นเมือง : ประดู่อังสนา

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Pterocarpus indicus Willd.

ชื่อวงศ์ :Papilionoaceae

ชื่อสามัญ :Padauk

ประโยชน์ :ในยางมีสารชนิดหนึ่งเรียกว่า Gum Kino นำมาใช้เป็นยาแก้โรคท้องเสีย

×

ชื่อพื้นเมือง : ลีลาวดี

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

ชื่อวงศ์ :

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :

×

ชื่อพื้นเมือง : วาสนา

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Dracaena fragrans (L.) ker Gawl.

ชื่อวงศ์ :Dracaenaceae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :ปลูกประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : สนทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Casuarina equsetifolia J.r. & g. Fort

ชื่อวงศ์ :Casuarinaceae

ชื่อสามัญ :Coommon ironwood, Sea ock, Beef woodcom, Queensland swamp oke

ประโยชน์ :ปลูกประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : สนประดิพัทธ์

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Arauacria junghuhniana Miq.

ชื่อวงศ์ :Araucariaceae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :ปลูกประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : สนฉัตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Arauacria cookii R.Br. ex D.Don.

ชื่อวงศ์ :Araucariaceae

ชื่อสามัญ :Cook pine

ประโยชน์ :ปลูกประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : สนมังกร

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

ชื่อวงศ์ :

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :

×

ชื่อพื้นเมือง : สบู่ดำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Jatropha curcas L

ชื่อวงศ์ :Euphobiaceae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :เมล็ดใช้สกัดทำน้ำมันเชื้อเพลิง

×

ชื่อพื้นเมือง : ส้มป่อย

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Acacia concinna (willd) DC.

ชื่อวงศ์ :Leguminosae-Mimoideae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :ใบใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ใบใช้ต้มอาบแก้ผดผื่น

×

ชื่อพื้นเมือง : สมอไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Terminalia chebula Retz. var. chebula

ชื่อวงศ์ :Combretaceae

ชื่อสามัญ :Myrabolan wood

ประโยชน์ :รับประทานผลสด เป็นยาฝาดสมาน

×

ชื่อพื้นเมือง : สมอพิเภก

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.

ชื่อวงศ์ :Combretaceae

ชื่อสามัญ :Beleric myrobalan

ประโยชน์ :

×

ชื่อพื้นเมือง : ส้มโอ

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Citrus maxina (Burm.f.) Merr.

ชื่อวงศ์ :Rutaceae

ชื่อสามัญ :Pomelo, Shaddock

ประโยชน์ :รับประทาน

×

ชื่อพื้นเมือง : สะเดา

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Azadirachta indica A. Juss. var.siamensis Valeton

ชื่อวงศ์ :Meliaceae

ชื่อสามัญ :Neem Tree

ประโยชน์ :แก้ไข้ ไข้มาลาเรีย

×

ชื่อพื้นเมือง : สะเดาอินเดีย

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Azadirachta indica Juss.

ชื่อวงศ์ :Meliaceae

ชื่อสามัญ :Neem Tree

ประโยชน์ :รากแก้ไข้ ทำให้อาเจียน เปลือกต้นแก้ท้องเดิน บิดเป็นมูกเลือด ผลขับพยาธิ แก้ริดสีดวง ปัสสาวะพิการ

×

ชื่อพื้นเมือง : พญาสัตบรรณ

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Alstonia scholaris (Linn.) R.B.

ชื่อวงศ์ :Apocynaceae

ชื่อสามัญ :Blackboard Tree, Devil Tree

ประโยชน์ :เปลือกต้นแก้บิด สมานลำไส้ แก้ไข้หวัดหลอดลมอักเสบ

×

ชื่อพื้นเมือง : สัก

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Tectona grandis Linn.

ชื่อวงศ์ :Verbenaceae

ชื่อสามัญ :Teak

ประโยชน์ :ทำเครื่องเรือน

×

ชื่อพื้นเมือง : สาเก

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Artocapus altilis (Parkinson) Fosb.

ชื่อวงศ์ :Moraceae

ชื่อสามัญ :Breadnut Tree, Breadfruit Tree

ประโยชน์ :ผล ต้ม ย่าง เชื่อมเป็นอาหาร

×

ชื่อพื้นเมือง : สายหยุด

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Desmos chinesis Lour.

ชื่อวงศ์ :Annonaceae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :ปลูกประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : สารภี

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Schina wallichi (DC.) Korth.

ชื่อวงศ์ :Theaceae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :ดอกชงให้สตรีหลังคลอดดื่มต่างน้ำ แก้ขัดเบา ชัก ลมบ้าหมู แก้คลื่นไส้ หยอดแก้ปวดหู เปลือกเบื่อปลา

×

ชื่อพื้นเมือง : สาละลังกา

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Couroupita guianensis Aubl.

ชื่อวงศ์ :Lecythidaceae

ชื่อสามัญ :Cannonball

ประโยชน์ :ปลูกประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : สาละ

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Shorea robusta Roxb.

ชื่อวงศ์ :Dipterocapaceae

ชื่อสามัญ :Sal Tree

ประโยชน์ :ปลูกประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : แสงจันทร์

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Pisonia granis R.Br.

ชื่อวงศ์ :Nyctaginaceae

ชื่อสามัญ :ปลูกประดับ

ประโยชน์ :ประโยชน์

×

ชื่อพื้นเมือง : หนามแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Crassa carandus Linn.

ชื่อวงศ์ :Apocynaceae

ชื่อสามัญ :Carunda christ´s Thorn

ประโยชน์ :บำรุงธาตุ ไขมัน ใบสดต้มน้ำดื่มแก้ไข้ แก้ปวดหู เจ็บคอ ท้องเสีย เลือดออกตามไรฟัน รากขับพยาธิ

×

ชื่อพื้นเมือง : หม่อน

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Morus alba Linn.

ชื่อวงศ์ :Moraceae

ชื่อสามัญ :White Mulberry, Mulberry Tree

ประโยชน์ :ใบแก้ไอระงับประสาท ต้มเอาน้ำล้างตาแก้ตาแดง

×

ชื่อพื้นเมือง : หมากเขียว

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Ptychosperma elegans Blume

ชื่อวงศ์ :Palmae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :ปลูกประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : หมากแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Cyrtostachys renda Blume

ชื่อวงศ์ :Palmae

ชื่อสามัญ :Sealing-wax palm

ประโยชน์ :ปลูกประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : หมากนวล

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Vitchia merrillii ( Bec ) H.E.Moore.

ชื่อวงศ์ :Palmae

ชื่อสามัญ :Manila palm, Merills’s palm

ประโยชน์ :ปลูกประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : หมากผู้หมากเมีย

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Cordyline fruticosa (L.) Göpp.

ชื่อวงศ์ :Agavaceae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :ปลูกประดับ

×

ชื่อพื้นเมือง : หมากผู้หมากเมีย

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Cordyline fruticosa (Linn.) A.Chev.

ชื่อวงศ์ :Agavaceae

ชื่อสามัญ :

ประโยชน์ :ใบแก้พิษกาฬ ต้มหรือแช่น้ำอาบแก้ไข้หัว

×

ชื่อพื้นเมือง : หว้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Euginea cumini (Linn.) Druce.

ชื่อวงศ์ :Myrtaceae

ชื่อสามัญ :Black Plum

ประโยชน์ :เปลือกแก้บิด ต้มอมแก้ปาก คอเปื่อย ใบ ผล เมล็ดแก้ บิด ท้องร่วง

×

ชื่อพื้นเมือง : หูกวาง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Terminalia catappa Linn.

ชื่อวงศ์ :Combretaceae

ชื่อสามัญ :Bengal Almond, Indian Almond, oliver-bark Tree, Sea Almond

ประโยชน์ :เปลือกและผลรสฝาดแก้ท้องเสีย ย้อมหนังสัตว์

×

ชื่อพื้นเมือง : อินทนิล

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Lagerstroemia speciosa Pers.

ชื่อวงศ์ :Lythraceae

ชื่อสามัญ :Queen´s Flower

ประโยชน์ :ทำเสา และเครื่องเรือน

×

ชื่อพื้นเมือง : หางนกยูงไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Caesalpinia pulcherrima (Linn.) Swartz.

ชื่อวงศ์ :Leguminosae

ชื่อสามัญ :Dwarf Poinciana

ประโยชน์ :ประโยชน์ :รากขับประจำเดือน

×

ชื่อพื้นเมือง : หางนกยูงฝรั่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Delonix regia (Boj. ex Hook.) Raf.

ชื่อวงศ์ :Leguminosae

ชื่อสามัญ :Peacock Flower. Royal Poinciona, Flame Tree, Flamboyant

ประโยชน์ :รากขับประจำเดือน

×